Αεραγωγοί

Αμόνωτοι Αεραγωγοί Αλουμινίου Συμπτυσσόμενοι Απλού Τύπου

 

 

 

 

 

  • Θερμοκρασία λειτουργίας 200°C.
  • Θερμοκρασία τήξης 320°C.
  • Διατίθενται σε συσκευασία 3 μέτρων, συμπτηγμένοι σε 1 μέτρο έως Φ 300.
  • Το Φ 350 σε συσκευασία 3 μέτρων.

Καπναγωγοί μονωμένοι ανοξείδωτοι

image.php

Καπναγωγοί διπλού τοιχώματος τύπου σάντουιτς με ανοξείδωτο ατσάλι εξωτερικά και εσωτερικά και μόνωση από ορυκτοβάμβακα.
Είναι οι πλέον κατάλληλοι για την απαγωγή καπναερίων και θερμών αερίων από λέβητες φυσικού αερίου, πετρελαίου, τζάκια, θέρμανση, εξαερισμό και λειτουργία σε διαβρωτικό και οξειδωτικό περιβάλλον.
Με τους καπναγωγούς διπλού τοιχώματος βελτιώνεται η απόδοση της καύσεως αυξάνοντας τον ελκυσμό στην καμινάδα με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιούνται οι υγροποιήσεις των καυσαερίων.
Οι καπναγωγοί και τα εξαρτήματά τους ενώνονται απόλυτα στεγανά με ειδικού τύπου σφιγκτήρες.
Οι καπναγωγοί διατίθενταισε τεμάχια μήκους 1,2 και 3 μέτρων, μαζί με όλα τα παρελκόμενα εξαρτήματα όπως: γωνίες 90 μοιρών και 45 μοιρών, ταφ στηρίγματα τοίχου, καπέλα κ.λ.π.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ