Γεννήτριες MECCALTE Ιταλίας

 

Γεννήτριες MECCALTE Ιταλίας

 

 

                                  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ KVA ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ AVR ΤΑΣΗ ΣΤΡΟΦΕΣ
112100 S15W-102/A 2,8 220V 3000
112101 S16W-105/A 4,1 220V 3000
112102 ES16F-130/A 4,5 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 220V 3000
112103 S16W-135/A 5 220V 3000
112104 ES16F-180/A 5,5 ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ 220V 3000
112105 S16F-150/A 5,5 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 220V 3000
112106 S16W-150/A 5,7 220V 3000
112107 S20W-095/A 6 220V 3000
112108 S16F-180/A 6,5 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 220V 3000
112109 S20W-110/A 7 220V 3000
112110 ES20FS-130/A 8 ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ 220V 3000
112111 S20FS-130/A 8,5 220V 3000
112112 ES20FS-160/A 9,5 ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ 220V 3000
112113 S20FS-160/A 10 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 220V 3000
112114 ES20F-200/A 11 ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ 220V 3000
112115 S20F-200/A 12 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 220V 3000
112116 S20F-230/A 13 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 220V 3000

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ KVA ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ AVR ΤΑΣΗ ΣΤΡΟΦΕΣ
112117 ET16F-130/A 5.5 ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ 380V 3000
112118 T16F-130/A 6 380V 3000
112119 ET16F-169/A 6.5 ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ 380V 3000
112120 T16F-160/A 7.5 380V 3000
112121 ET20FS-130/A 9 ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ 380V 3000
112122 T20FS-130/A 10 380V 3000
112123 ET20FS-160/A 11.5 ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ 380V 3000
112124 T20FS-160/A 12.5 380V 3000
112125 ET20F-200/A 13.5 ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ 380V 3000
112116 T20F-200A 15 380V 3000
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ