ΣΤΡΟΒΙΛΟΦΟΡΕΣ >> Στροβιλοφόρες Αντλίες (πομώνες)

6M 7M 8M 10M 12M 14Μ 17Μ

Χαρακτηριστικά
– Κατακόρυφες στροβιλοφόρες χυτοσίδηρες αντλίες για πηγάδια ή γεωτρήσεις μεγαλύτερες των 6″
– Κλάση μόνωσης F
– Προστασία IP23 ή IP55
– Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής.
– Πτερωτές μικτής ροής από χυτοσίδηρο ή ορείχαλκο

Απόδοση
– Παροχή μέχρι 2000 m3/h.
– Μανομετρικό μέχρι 600 m.
– Δυνατότητα σύνδεσης με τροχαλία, με τρακτέρ, με γωνιακή μετάδοση
– Ταχύτητα περιστροφής 1450/1760/2000/2200//2650/2900/3500 r.p.m.

Εφαρμογές
– Για καθαρό νερό, μη-διαβρωτικό.
– Για πόσιμο νερό σε κατοικήσιμες περιοχές αντλούμενο από γεωτρήσεις.
– Για ύδρευση.
– Για άρδευση
– Για αστικές και βιομηχανικές εφαρμογές.
– Για εφαρμογές πυρόσβεσης.

Συνθήκες Λειτουργίας
– Θερμοκρασία νερού μέχρι 35 °C.
– Μέγιστη περιεκτικότητα άμμου στο νερό: 100 gr/m3.
– Συνεχόμενη λειτουργία.

ΠΟΜΩΝΑκεφαληστροβιλοσστροβιλοσ κατακ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ