Φυγοκεντρικοί Εξαεριστήρες για Ενεργειακά Τζάκια

 

EF-B (διπλής αναρρόφησης)

image.php

Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες διπλής αναρρόφησης µε πτερύγια τύπου σιρόκο για την ανακυκλοφορία αέρα στα ενεργειακά τζάκια.
Άριστη ποιότητα κατασκευής, υψηλή τεχνολογία.
Δυνατότητα ρύθµισης στροφών.
Δυνατότητα προσαρµογής του εξαεριστήρα σε κάθε τύπο ενεργειακού τζακιού ανάλογα µε τις ανάγκες της κατασκευής.
Ιδιαίτερα χαµηλή στάθµη θορύβου.
Χωρίς λαιµούς εισόδου και φλάτζα εξόδου.
Παροχή 970 m3/h.
 

MSV5 (µονής αναρρόφησης)

image.php

Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες µονής αναρρόφησης µε πτερύγια τύπου σιρόκο.
Άριστη ποιότητα κατασκευής, υψηλή τεχνολογία.
Δυνατότητα ρύθµισης στροφών.
Ισχύς 85 W.
Μοτέρ εξωτερικού ρότορα.
Παροχή 285 m3/h.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ